Love is in the air – attityd och inställning blir allt viktigare när vi rekryterar

Attityd och inställning blir allt viktigare när vi rekryterar

Rekrytering handlar till stor del om urvalsmetoder och processer och det är precis så det skall vara. Kompetenser skall intygas, personliga egenskaper ska identifieras och analyseras, kapacitet ska åskådliggöras och yrkeserfarenhet ska vidimeras. Detta skapar bästa möjliga förutsättningar för att kunna avgöra om en person har rätt erfarenhet, kompetens, personlighet och kapacitet för att klara det jobb vi erbjuder – både på kort och lång sikt!

A match made in heaven?

Men hur kan man vara säker på att detta är den absolut bästa matchningen? Garanterar höga resultat på kapacitetstester och självskattningar att personen verkligen kommer att prestera och bli en uppskattad kollega? Hur vet man att ”relationen” kommer att funka i verkligheten och inte bara på pappret? Du skulle väl jämförelsevis aldrig gifta dig med någon du bara varit på första dejten med även om passion uppstått och relationsexperter påstår att ni är den ultimata matchningen rent statistiskt?

På grund av dessa mänskliga osäkerhetsfaktorer ser vi på Brightby att allt fler väljer att ta sin rekryteringsprocess i två steg. Den här rekryteringsprocessen kan ses som en hybrid mellan en traditionell rekryteringsprocess och en konsultinhyrning. Ibland kallas detta tillvägagångsätt lite slarvigt för; ”hyr-först”. Det betyder att utvald kandidat inleder sin karriär på ett företag genom en initial anställning hos oss på Brightby. Generellt kan sägas att alternativet i högre utsträckning används vid tillsättningar av mer juniora befattningar samt för positioner som inte är specialiserade, alltså inte vid rekryteringar av specialist-, chefs- och/eller seniora befattningar.

Vad är då anledningen till att allt fler av våra kunder väljer detta rekryteringsalternativ? Vi har inga vetenskapliga belägg men vi tror att det handlar om att det de senaste tio åren blivit allt viktigare att kandidater skall ha rätt attityd och rätt inställning än formell kompetens. Personligheten blir den avgörande faktorn– både på individuell nivå men även ur ett grupperspektiv. Våra kunder vill se i det dagliga hur kandidaten faktiskt hanterar olika situationer och interagerar i arbetsgruppen. Är personen samarbetsorienterad? Arbetar kandidaten effektivt för att gruppen ska klara uppgifterna? Dessa aspekter och egenskaper kan vara tidskrävande, och ibland även svåra att identifiera i en traditionell rekryteringsprocess och visar sig kanske först i praktiken.

It takes two to tango

Även för kandidaten kan det vara svårt att avgöra om man ska ta steget att byta jobb. Vi vet vad vi har, men inte helt säkert vad vi får! Är gräset verkligen grönare på andra sidan? Det är på vissa sätt en chansning från bådas perspektiv, oavsett om man är anställande chef eller arbetssökande. Ett flertal undersökningar visar på att det sociala, kulturen och kollegorna är minst lika viktiga som de faktiska arbetsuppgifterna när man värderar hur väl man trivs på jobbet. Detta är framförallt väldigt tydligt bland unga som kommer ut på arbetsmarknaden idag. Hur vet jag som kandidat att jag kommer trivas i arbetsgruppen, med kollegorna, att vi fokuserar på att uppnå målen tillsammans eller individuellt, att chefen är engagerad och skapar en miljö som präglas av delaktighet?

Honeymoon

Vårt alternativ med konsultrekrytering innebär att både kund och kandidat får möjlighet att erfara samtliga perspektiv genom att arbeta i miljön under en 4-6-månaders period för att därefter – om tycke uppstår från båda håll – övergå till en anställning hos kundföretaget. Lite som att dejta, för hur ska man veta att det faktiskt är kärlek vid första ögonkastet? Kanske vet man först efter att både kund och kandidat har fått uppleva hur det är att arbeta tillsammans i den dagliga verksamheten, under olika omständigheter, att det är en hållbar och långsiktig lösning för bägge parter. ”Karriärskärlek” vid 140:e dagen!

Skrivet av: Mathias Johansson