Rekrytering

Rekrytering

 

Rekrytering inom ekonomi, bank, finans och försäkring

 

Rekrytering är tidskrävande och det krävs erfarenhet för att hitta rätt. Att ta hjälp av specialister är därför en smidig och resurssparande lösning. Brightbys kvalificerade rekryteringskonsulter sköter rekryteringsprocessen och administrationen från början till slut - från annonsering till urval och testning. Vi presenterar endast de kandidater som passar er bäst. Man kan också välja att göra en konsultrekrytering, att hyra först och anställa sen. Kontakta oss för att få veta mer och vad som skulle vara bäst för just ditt behov.

Kontakta oss

 
 

Ta hjälp av Brightbys nätverk och erfarenhet för att hitta rätt medarbetare och spara tid

Vill du istället hyra in en konsult? Läs mer om vår bemanningsprocess.

 
 

Hur går en rekryteringsprocess till?

 
 
Kravprofil och sökning av kandidat

Dina behov och vår erfarenhet är utgångspunkten. Vi fastställer en tydlig kravprofil. Kravprofilen sammanfattas i ett annonsunderlag.

Vi säkerställer antal sökande och bra kandidaturval genom att välja många annonsytor. Dessutom går vi igenom våra egna nätverk.

rekryteringsprocess - Brightby

 
 

Rekrytering kandidater

Intervjuer och kandidatmöten

Vi identifierar och träffar de mest lämpade kandidaterna och sammanställer därefter en samlad kandidatpresentation till dig som beställare.

De av dig godkända kandidaterna träffar dig och ev. andra valda företrädare för din organisation.

 
 
Personlighetsanalys

De kandidater som går vidare till en andra intervjuomgång får genomgå personlighetsanalys i kombination med djupintervju. Kvarvarande kandidater träffar dig ytterligare en gång.

Personlighetsanalys i rekryteringen

 
 

Rekrytera, anställ, uppföljning och kvalitet

Anställning, uppföljning och kvalitet

Den mest lämpade kandidaten erbjuds anställning. Efter tre respektive sex månader kontaktar vi dig och den nya medarbetaren för att kvalitetssäkra rekryteringen.

 
 

Vad är konsultrekrytering?

Hyr först - anställ sedan

Ibland uppstår ett kortsiktigt personalbehov som kan förvandlas till ett uppdrag av permanent karaktär. Allt fler företag väljer därför att konsultrekrytera. Processen för konsultrekrytering liknar vår ordinarie rekryteringslösning och görs ofta uppdragsspecifik, men skillnaden att vi är arbetsgivare initialt. På så sätt får både kandidaten och du som kund en möjlighet att testa om det fungerar tillfredställande med arbetsuppgifter och kollegor.

Om du väljer att inte gå vidare

Skulle ditt val vara att inte gå vidare med anställningen, har kandidaten kvar sin plats hos Brightby, och kan snabbt bli tillgänglig för andra konsultuppdrag eller rekryteringar. Det blir helt enkelt tryggare och snabbare för dig att få in rätt medarbetare utan att behöva fastna i en långdragen rekryteringsprocess.

 
 

Företag vi hjälper med rekrytering just nu

 
 

 

 

Kontakta oss gärna