Så kan du framtidssäkra din ekonomikarriär

Det är lätt att få jobb som ekonom, men hur länge varar den goda arbetsmarknaden? Ny teknik och automatisering kan göra det svårare att arbeta sig in i yrket, men det finns lösningar. – Jag rekommenderar att jobba som konsult under några år. Det är lärorikt både för juniorer och för seniorer som vill testa på något nytt, säger ekonomen Jessica Calissendorff.

Arbetsmarknaden är mitt i en stor omställning. Även om Arbetsförmedlingens senaste rapport, ”Var finns jobben”, från början av 2019 visar att sysselsättningen bland ekonomer ökar åtminstone fram till 2024 så tyder det mesta på att de framtida jobben i ett längre perspektiv blir färre. Nationalekonom Stefan Fölster på Reforminstitutet har för några år sedan beräknat att drygt hälften av ekonomers arbetsuppgifter tas över av datorer inom 20 år.

Redan nu är konkurrensen hårdare i roller som på sikt kan försvinna nästan helt, i synnerhet typiska instegsjobb. Sannolikheten för att bokförings- eller redovisningsassistenter blir ersatta av en dator är 97 procent och för en företagsekonom 46,2 procent, enligt Fölsters rapport.

Big data, artificiell intelligens och robotiserad processautomation (RPA) är några termer som så väl young professionals som mer erfarna ekonomer måste förhålla sig till. Mjukvarurobotar ersätter jobb i tjänstesektorn som helhet, men bland ekonomer anses automatiseringen inte helt konkurrera ut människor.

Det behöver inte heller vara dåligt att de framtida jobben blir färre. Faktum är att den mänskliga faktorn och sunt förnuft blir viktigare med fler robotar.
Kraven på högre kvalifikation beräknas också växa. Trots det kan assistenter ha en framtid fast i en annan form. En assistent som arbetat nära en robotiserad process kan plötsligt gå från att vara en utbytbar bricka till att ha en efterfrågad specialistkompetens.

Jessica Calissendorff har sedan 2005 arbetat med leverantörsreskontra i olika företag i rollen som ekonomiassistent, men ville pröva något nytt. Hon valde konsultrollen.

Jessica Calissendorff
Jessica Calissendorff

– Det var ett stort steg för mig som senior ekonom att bli konsult. Jag hade turen att hamna hos Brightby och det blev några väldigt lärorika år där jag blev mer av en processpecialist, säger hon.

Konsultrollen passar också en kompetens som blir allt mer efterfrågad – förändringsbenägenhet och att inte bara ha koll på siffrorna.

– Charmen med konsultyrket är att man får uppdrag att kasta sig in i. Företag tar in konsult för att få en annan syn och väcka frågor på ett schysst sätt. Då måste man vara öppen och se det större sammanhanget. Jag har fått komma med idéer och kunnat påverka uppdragen, säger Jessica Calissendorff.
Hon ser en tydlig trend mot ökad automatisering även om den är ojämnt fördelad.

– Större bolag är mer benägna att arbeta fram effektiva processer eftersom kraven på besparingar kommer snabbt. På mindre bolag går det ofta långsammare. Där får förändringarna genomföras i lagom doser annars kan det skapa oro bland medarbetarna.
Ett företag som redan automatiserat de större flödena är Ryds Bilglas som byter vindrutor på bilar i hela Sverige samt i Norge, Danmark och England

Elin Melin
Elin Melin

 

– Vi ser ett större behov av att automatisera mer vilket hänger ihop med vår snabba tillväxt, men vi har en bit kvar. Det finns mer att göra för att digitalisera flödena, både när det gäller leverantörs- och kundfakturahanteringen, berättar redovisningschef Elin Melin.

Ryds Bilglas tar in konsulter dels för punktinsatser vid tillfälliga toppar, dels för längre uppdrag.

– Kompetenskraven har förändrats jämfört med förr då vi kunde ta in en konsult för att enbart stansa fakturor. Nu tittar vi främst på den sociala biten. En konsult bör vara proaktiv, våga ställa frågor och visa en vilja att sätta sig in i vad vi gör, fortsätter Elin Melin.
Hon menar också att yngre ekonomer har en annan systemkunskap som äldre kan sakna.

– Unga är inte systemrädda och vågar testa sig fram. Kraven på analytisk förmåga har ökat, men det är kunskap som kommer med erfarenhet.

Förståelse för teknik är nyckeln, anser Jessica Calissendorff, som i dag arbetar med outsourcing av ekonomitjänster.

Nora Gunneng
Nora Gunneng

– Bara för att man kan ekonomi sker inte allt i en ”räknesnurra”. Istället måste man förstå affärssystemen och vara beredd att gå längre för det händer alltid grejer i nya system. Det är en riktigt spännande utveckling, säger hon.

Förändringen av ekonomers yrkesroll märks tydligt när det gäller rekrytering och bemanning inom ekonomi, bank, finans och försäkring:

– Tekniken utvecklas i rasande fart, säger Nora Gunneng, operativ chef på Brightby. Traditionella ekonomjobb fasas ut till förmån för robotar. Men du kan själv ta kommandot över din egen utveckling. Som konsult kan du både få kunskaperna och kontakterna du behöver för att bli superhet bland arbetsgivarna.

Så kan Brightby utveckla din kompetens:

  • Brightby är experter på ekonomi, bank, finans & försäkring. Med cirka 150 medarbetare och kontor i hela södra Sverige finns ett stort nätverk inom ekonomi- och finansområdet.
  • Brightbys kunder är multinationella koncerner, börsföretag och andra företag som ställer höga krav inom ekonomi- och finansområdet.
  • Brightby erbjuder konsulter spännande uppdrag, en karriärmöjlighet inom koncernen tillsammans med kompetenta kollegor. Företaget uppmuntrar alla att se karriär och utveckling ur ett längre och bredare perspektiv oavsett om det gäller arbetsgivare eller arbetstagare.
  • Brightby är övertygad om att de ekonomer som skaffar sig kompetens och erfarenhet av processautomatisering i förändringsprojekt kommer att bli eftertraktade inom en snar framtid. Framtidssäkra din karriär med hjälp av Brightby.

 

Av: Denna artikel är skriven i ett samarbete med Civilekonomen.

Skrivet av: anneliwl