Går karriärvägen alltid uppåt framåt?

karriärvägar - rätt för karriären

Det pratas väldigt mycket om karriärvägar och vi hör om utveckling, både på ett personligt och professionellt plan. Men behöver karriärutveckling alltid liknas vid en uppåtgående stege eller spikrak väg framåt? Eller skulle egentligen både du som person men också du som arbetsgivare tjäna på att karriärvägen breddas och kanske till och med gör en avstickare då och då?

Olika sätt att se på kompetens

Kan man se bredare på utveckling och karriär? Det är lätt att fastna i invanda mönster och tro att ju längre man arbetat med en viss typ av arbetsuppgifter eller i en och samma bransch, desto mer kompetent blir man. Det är klart att man samlar på sig erfarenheter och blir säkrare med tiden men även perspektiv från flera olika branscher och erfarenheter från andra områden berikar kompetensen.

Ny kompetens, såsom systemkunskap eller en breddning av redan befintliga kunskaper, ger dig som ekonom bättre förutsättningar under din framtida karriär. Våra uppdragsgivare uppskattar spetskompetens som kompletteras med erfarenheter av annan karaktär för att sammanlagt ge ett djup i kompetensen.

Karriärens genväg eller senväg

Vi kan alla dra lärdomar av erfarenheter och utmaningar från andra branscher för att förbättra våra redan befintliga processer och arbetssätt. T.ex. kan erfarenhet att ha jobbat på ekonomiavdelningar i ett flertal olika branscher ge ett större perspektiv och förbättra och förädla en ekonomiavdelning i ytterligare en bransch.

Det är inte alltid de vägval eller erfarenheter som vi förväntar oss som gör vår profil attraktiv hos nästa arbetsgivare. Det behöver inte vara en spikrak karriär och utvecklingstrappa, utan kanske snarare blir den bit som vi själva såg som en omväg just den pusselbit som förädlar vårt CV i vår nästa arbetsgivares ögon. Karriären är inte en kort, övergående period utan snarare hela vårt yrkesverksamma liv.

Konsultrollen ger spets och bredd

Som konsult utmanas man ständigt att lära sig nya arbetsuppgifter, nya system och nya verksamheter och på kort tid kan man bygga erfarenhet och kompetens som annars tar många, många år att skaffa sig utanför konsultyrket, genom en s.k. mer traditionell karriär. Det är just detta många av våra kunder uppskattar och eftersöker, både när det gäller konsulter och permanenta tillsättningar – erfarenhet och kompetens inom en mängd olika arbetsuppgifter, system och inom olika branscher. Gärna i kombination med en viss spetskompetens inom ekonomiområdet.

Våga se karriär ur ett bredare perspektiv!

Vi på Brightby, som är experter på just ekonomi och att tillsätta ekonomer, skulle därför vilja uppmuntra alla att se karriär och utveckling ur ett längre och bredare perspektiv oavsett om du är arbetsgivare eller arbetstagare. Livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling kommer att vara avgörande i den allt snabbare utvecklingen av samhälle och näringsliv. Så var inte rädd för att göra en avstickare ifrån huvudleden lite då och då. Låt utveckling och fördjupning av kompetenser ske både åt sidan och uppåt, så kommer det i långa loppet bidra till nya karriärmöjligheter.

Samma uppmaning gäller såklart även som chef vid nyanställning. Våga att se att olikheter och mångfald berikar! Även om det känns enklare att på kort sikt välja någon med erfarenhet av exakt det system som används eller som arbetat hos konkurrenten och kan branschen, så är det kanske någon med en helt annan bakgrund som skulle tillföra de nya perspektiven och erfarenheterna som behövs för att utveckla verksamheten på längre sikt.

av: Maria Pettersson, konsultchef och rekryteringskonsult på Brightby

Skrivet av: Mathias Johansson