Framtidssäkra din ekonomikarriär

Det händer mycket i världen just nu och kanske framförallt när det gäller teknologiska framsteg. I media kan vi nästan dagligen läsa om digitalisering, artificiell intelligens och robotics. För vissa av oss kan det nästan låta lite overkligt. Vad är det egentligen vi står inför? Förändring eller det okända kan i många fall kännas skrämmande, men i de allra flesta fall handlar det om att vi inte riktigt förstår och det vi inte förstår är svårare att ta till sig.

Robotics inom ekonomiområdet

Men vad innebär då användandet av robotics för oss ekonomer? Det kan som sagt låta futuristiskt men tekniken finns redan och kallas för RPA – Robotic Process Automation. Vad innebär det? RPA är en mjukvara som kan utföra manuella, repetitiva och regelbaserade arbetsuppgifter. På en ekonomiavdelning skulle det t.ex. kunna handla om reskontra, kontoavstämningar, bokföringsorder och att generera och skicka ut rapporter till verksamheten. Skillnaden jämfört med tidigare automatisering är att det inte handlar om implementering av en ny mjukvara, utan om att en ny användare (roboten) nyttjar de befintliga systemen. Roboten blir helt enkelt en ny kollega, med skillnaden att den inte sitter med i fikarummet.

Att roboten kommer utföra dessa rutinmässiga och regelbaserade arbetsuppgifter på en bråkdel av tiden som det tar för en människa är ju givetvis en stor fördel, men väcker samtidigt en mycket relevant fråga: Kommer detta innebära att vi ekonomer inte behövs längre?

Se möjligheten inte hotet

Det finns såklart ingen som med 100 % säkerhet kan ge svar på den frågan. Men vi på Brightby är övertygande om att ekonomer kommer att kunna spela en nyckelroll i framtida företag och organisationer om vi ser till att se den nya teknologin som en möjlighet istället för ett hot. Verkligheten är att dagens ekonomiavdelningar ofta är väldigt hårt ansträngda, kanske t.o.m. underbemannade. Detta kan innebära att arbetsuppgifter såsom t.ex. analyser och förbättringsinitiativ inte alltid hamnar högst upp på listan. Istället prioriteras de absolut nödvändigaste uppgifterna som krävs för att få till ett bokslut. Av de erfarenheter som vi på Brightby samlat på oss, tyder det på att det är just dessa uppgifter, oftast präglade av hög repetition, som robotarna skulle kunna avlasta oss med. Hos en kund till oss så har exempelvis övertiden i bokslutet minskat, på grund av att en robot uppdaterar rapporter som tidigare hanterats manuellt.

I förlängningen kommer detta att innebära mer tid åt arbetsuppgifter där mänsklig kompetens är nödvändig som t.ex. att förse kärnverksamheten med analyser av data för att bättre kunna prognostisera framtida behov.

Robotcoach och IT-ekonom nya framtidsyrken

Långt ifrån alla våra kunder har inlett sin digitala transformationsresa och det dröjer säkert ett tag tills RPA-lösningar fått någon större, omfattande spridning. En förutsättning för att en robot ska effektivisera och lyckas är emellertid att någon med stort kunnande inom de processer som roboten ska bearbeta kan definiera vad som ska programmeras. Varje arbetsmoment måste definieras, beskrivas och förtydligas in i minsta detalj och här kommer de ekonomer som tidigare utfört uppgiften bli absolut centrala.

Därför är vi på Brightby övertygade om att de ekonomer som skaffar sig kompetens och erfarenhet av denna typ av förändringsprojekt kommer bli väldigt eftertraktade inom en snar framtid. Kompetenser som kommer att efterfrågas är redovisningsekonomer eller reskontraekonomer som kan ”lära upp/coacha” robotar. För dig som ekonom finns det också all anledning att börja fundera på hur du skulle kunna kompetensutvecklas för att kunna förädla och analysera den data som robotarna på sikt kommer att generera. Hur kan du, med ditt mänskliga kunnande, bidra till att verksamheten blir mer effektiv eller lönsam.

Slutsatsen blir att får du som ekonom chansen att vara delaktig i ett roboticsprojekt så ta den – det kommer med allra största sannolikhet framtidssäkra din karriär!

Skrivet av: Mathias Johansson