Senior projektledare med fokus på regelverk till Stockholm

Stockholm Visstid

Nu söker vi en senior projektledare med fokus på regelverk för ett uppdrag hos vår kund. Vår kund är ett försäkringsbolag och tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsten är ett konsultuppdrag på 3 månader med start i slutet av november.

Arbetsuppgifter:

Uppdraget består i att leda en förstudie. Förstudien ska beskriva hur försäkringsgruppen kan hantera delning av kundinformation inom organisationen för att kunna leverera kund- och affärsnytta i enlighet med fastställda strategier och utvecklingsplaner. Begränsningar på grund av legala krav leder idag till att medarbetaren i kundmötet inte alltid har möjlighet att utgå från kundens totala behov. Det riskerar medföra att kunden inte får det bästa erbjudandet, ur ett helhetsperspektiv. Hur kan regelverken hanteras så att de blir positiva drivkrafter för att utveckla marknadens bästa kundmöten? Förstudien ska vara klar så snart som möjligt, senast februari 2019.

Uppdraget omfattar:

  • Fördjupad nulägesbeskrivning. Vilka legala förutsättningar och hinder finns för ett helhetserbjudande till kunden?
  • Beskrivning av möjliga alternativ för att dela kundinformation inom försäkringsgruppen. Förslagen tar hänsyn till det legala, medarbetarens och kundens perspektiv. Kan samtycke från kunden vara ett alternativ? Är förändrade avtal inom organisationen en lösning? Finns det andra, mer innovativa lösningar?
  • Förslag på nästa steg samt uppskattning av utvecklingsbehov.
  • Uppdraget innebär att planera, organisera, leda och driva arbetet i nära samarbete med projektorganisation och beställare. Det innebär också att löpande upprätta underlag och relevant dokumentation samt att fram slutdokumentation och plan för nästa steg, inklusive uppskattning av utvecklingsbehov. Arbetet bedrivs i nära dialog med beställaren.

Kompetenskrav

  • Senior Projektledare med motsvarande kompetens.
  • Goda kunskaper om legala förutsättningar/regelverk.
  • Ett starkt verksamhet- och kundperspektiv med hög innovationskraft.
Ansökan

För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef på Brightby, Niclas Persson på 0708-970011 alt niclas.persson@brightby.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan

  • Se till att namn och kontaktuppgifter står med på ditt CV.
  • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument, lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.
  • Din ansökan skickas när du valt fil och klickar på öppna.

Brightby är ett rekryterings- och konsultföretag specialiserat inom ekonomi samt bank, finans och försäkring, och ingår i samma koncern som konsultföretaget Meritmind.

Välkommen med din ansökan !

Tjänsten är tillsatt.

Prenumerera på ekonomijobb

Prenumerera på lediga ekonomitjänster. Du får då informationen direkt i inboxen.

Prenumerera

Skicka in ditt CV till oss!

Med ditt CV hos Brightby blir du sökbar för våra konsultchefer och rekryteringskonsulter.

REGISTRERA CV